Nasze Biuro Rachunkowe świadczy usługi w zakresie m.in.

  • prowadzenia ksiąg handlowych,
  • prowadzenia księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenia ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • pełnej obsługi kadrowo-płacowej,
  • sporządzania  rejestrów do celów rozliczenia podatku VAT,
  • wyprowadzania zaległości podatkowych i ZUS,
  • przygotowywania deklaracji i sprawozdań na potrzeby różnych instytucji tj.: Urzędów Skarbowych, GUS, Narodowego Banku Polskiego, ZUS, Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego,
  • rocznego rozliczenia podatku dochodowego (PIT).

Oferujemy również niestandardowe usługi rachunkowo-finansowe zgodnie z indywidualną umową z Klientem.

Klientom, którzy zdecydują się na podjęcie współpracy z naszych Biurem Rachunkowym zapewniamy bezpłatną pomoc w założeniu firmy.

    Drugim segmentem działalności naszego Biura Rachunkowego jest doradztwo i pomoc przy wypełnianiu dokumentacji wnioskowej z zakresu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacji nowotworzonych miejsc pracy, refundacji szkoleń pracodawców i ich pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy.

    Kolejnym segmentem naszej działalności jest badanie autentyczności pisma ręcznego i podpisów czyli tzw. grafologia. Badania wykonywane są metodą graficzno - porównawczą, opierającą się na fakcie, iż grafizm jest utrwalonym śladem psychokinetycznym. Pozwala ona na przeprowadzenie analizy w sposób wszechstronny, z uwzględnieniem cech graficznych w poszczególnych warstwach identyfikacyjnych, tj. cechach syntetycznych, motorycznych, topograficznych, mierzalnych i konstrukcyjnych. Wszelkie przeprowadzane analizy, do których używa się różnorodnego sprzętu optyczno - pomiarowego nie mają charakteru inwazyjnego, tak więc przekazane do badań materiały nie ulegają w ich trakcie żadnemu uszkodzeniu. Produktem finalnym badań jest pisemna ekspertyza składająca się z części merytorycznej oraz tablic poglądowych. Ponadto oferujemy również możliwość przeprowadzania konsultacji.